Trailer ☆ Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka PDF by ô Dejan Razić formresponse.co.uk

Trailer ☆ Veština senčenja: najbolje japanske priče XX veka PDF by ô Dejan Razić Jedina zamerka podosta pravopisnih gre aka.


Antologija Japanske Pripovetke Prvi Put Je Objavljena Godine U Njoj Je Prikazan Irok Tematski I Stilski Raspon Ove Ivopisne, Egzoti Ne I Silovite, Katkada Lirske Proze Koja Uspostavlja Jasnu I Ivu Sliku Japanskog Duha I Knji Evnog KretanjaU Knjizi Je Zastupljeno Petnaest Najzna Ajnijih Pripoveda A XX Veka Naoja Iga, Rjunosuke Akutagava, Un I Iro Tanizaki, Kan Kiku I, Jasunari Kavabata, Fumiko Haja I, Ton Nakadima, Tai Un Takeda, Jukio Mi Ima, Tacuo Nagai, Kobo Abe, Unosuke Jo Ijuki, Umon Miura, Akira Abe